ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Website này do SGN Express, một công ty vận chuyển quốc tế có uy tín và kinh nghiệm, cung cấp. Bằng việc truy cập và sử dụng trang web, bạn chấp nhận tuân thủ các điều khoản và điều kiện được nêu ra ở dưới đây: 

Mục đích sử dụng

Website này được cung cấp cho mục đích thông tin và hỗ trợ khách hàng trong việc sử dụng dịch vụ của SGN Express.

Bạn có thể sử dụng website này để:

 • Tìm kiếm thông tin về dịch vụ của SGN Express.
 • Tính toán cước phí vận chuyển.
 • Đặt hàng trực tuyến.
 • Theo dõi tình trạng hàng hóa.
 • Liên hệ với SGN Express.

Quyền sở hữu trí tuệ

Khi truy cập vào website của SGN Express, bạn phải tuân thủ quy định về: 

 • Nội dung trên website này, bao gồm văn bản, hình ảnh, video, logo, v.v., thuộc sở hữu của SGN Express hoặc được cấp phép cho SGN Express.
 • Bạn không được phép sao chép, sửa đổi, phân phối, truyền tải hoặc sử dụng nội dung trên website này cho bất kỳ mục đích nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của SGN Express.

Quyền và trách nhiệm của người dùng

 • Bạn có quyền truy cập và sử dụng website này miễn phí.
 • Bạn có trách nhiệm sử dụng website này một cách hợp pháp và đạo đức.
 • Bạn không được phép sử dụng website này cho bất kỳ mục đích nào bất hợp pháp hoặc vi phạm quyền của SGN Express hoặc bên thứ ba.

Trách nhiệm của SGN Express

 • SGN Express cố gắng cung cấp thông tin chính xác và cập nhật trên website này.
 • Tuy nhiên, SGN Express không bảo đảm rằng thông tin trên website này là hoàn toàn chính xác hoặc đầy đủ.
 • SGN Express không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng website này.

Chuyển đổi và sửa đổi

 • SGN Express có quyền sửa đổi Điều khoản sử dụng này bất cứ lúc nào.
 • Bất kỳ sửa đổi nào đối với Điều khoản sử dụng này sẽ có hiệu lực ngay sau khi được đăng tải trên website này.
 • Bạn nên thường xuyên kiểm tra Điều khoản sử dụng này để cập nhật các thay đổi của website để không vi phạm các điều khoản sử dụng.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về điều khoản sử dụng website này, vui lòng liên hệ với SGN Express: